Нормативно- правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА КАБІНЕТУ ФІЗИКИ 

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту - чинна редакція від 01.01.2013
2.    Закон України Про загальну середню освіту - чинна редакція від 05.12.2012
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-2 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 3-4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 6-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти - чинна редакція від від 17.04.2002
8.    Конвенція про права дитини - чинна редакція від від 01.01.2000
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України - чинна редакція від від 26.04.2000
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11.    Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
12. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті фізики
6.    Базовий перелік засобів навчання та обладнання кабінету фізики
7.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету фізики
8.    АКТ введення в експлуатацію кабінету фізики
9.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики у поточному році
10.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
11.    Інвентарна книга кабінету фізики
12.    Матеріальна книга кабінету фізики
13.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету фізики
14.    Паспорт забезпеченості кабінету фізики
15.    Паспорт кабінету фізики - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
16.    Графік роботи кабінету фізики
17.    План роботи кабінету фізики на поточний рік-Зразок
18.    Перспективний план розвитку кабінету фізики на 3-5 років-Зразок
19.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
20.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
21.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом фізики
22.    Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом фізики
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівника гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів
15.    Правила безпеки під час  проведення навчально-виховного процессу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів - Наказ № 992 від 16 липня 2012 року
16.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті фізики
17.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
18.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті фізики
19.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті фізики
20.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті фізики
21.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті фізики
22.    Інструкція користування вогнегасником
23.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті фізики
24.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті фізики
25.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення лабораторних та практичних робіт з фізики
26.    Інструкція з охорони праці під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів
27.    Інструкція з охорони праці при роботі зі скляним посудом та іншими виробами зі скла
28.    Інструкція з охорони праці під час роботи з проекційною апаратурою
29.    Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
30.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті фізики
31.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті фізики
32.    Типові норми належності вогнегасників
33.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті фізики
35.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
36.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
37.    Матеріали на стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті фізики

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення фізики на 2013/2014 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 20132014 навчального року
3.    Навчальний календар на 2013/2014 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з фізики на 2013/2014 н.р.
5.    Програми з фізики
6.    Підручники та посібники з фізики (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізики
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Портрети вчених-фізики (25 шт.)
в) ТБ на стенд:
- надання медичної допомоги
- порядок дій під час пожежі
- розташування вогнегасника та аптечки
- служби екстреного виклику
г) знаки безпеки (134 шт.)
ґ) таблиці фізичних величин (4 шт.)
11. Типове положення про атестацію педагогічних працівників
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу

VI. Оплата праці
1.    Інструкція про порядок нарахування заробітної плати
2.    Оплата заміни
3.    Інструкція про розподіл учнів на групи для занять (для профільних класів)

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету фізики - Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті фізики

VІІІ. Контроль
1.    Атестаційний лист навчального кабінету фізики

Немає коментарів:

Дописати коментар