Тематика робіт

Орієнтована тематика 

науково-дослідницьких робіт


ШКІЛЬНЕ  НАУКОВЕ  ТОВАРИСТВО  "ОЛІМП"

 1. Космос. Його роль у житті та перспективи його розвитку.
 2. Коли і як виник Всесвіт.
 3. НЛО – машина часу?
 4. Дослідження кульової блискавки.
 5. Оптоелектронна система багатокольорової термометрії випромінювання.
 6. Фізика твердого тіла.
 7. Генератор повільних коливань.
 8. Екологічні проблеми енергетики та пошуки нових екологічно чистих джерел енергії.
 9. Властивості простору – часу.
 10. Вимірювання довжини хвилі видимого світла.
 11. Безперервність і дискретність у природі.
 12. Радіаційний контроль.
 13. Фізика і медицина.
 14. Теплове випромінювання Землі.
 15. Інформаційне поле Землі.
 16. Детектори електромагнітного випромінювання.
 17. Вертикальне падіння тіл з урахуванням опору повітря.
 18. Гравітація.
 19. Дослідження впливу фільтрації води на оптико-фізичні властивості розчинів на основі цієї води.
 20. Дослідження властивостей структурованої води.
 21. Вивчення характеристики води за допомогою оптичних спектрів. Біосенсори. Оптико-акустичні методи.
 22. Аналіз лікарських препаратів і біологічних середовищ у вигляді порошків і тонких плівок.
 23. Характер перебігу фотохімічних реакцій.
 24. Вивчення структури листя рослин та ефективності фотосинтезу (вміст вільного хлорофілу).
 25. Дослідження синьо-зелених водоростей.
 26. Вивчення впливу медикаментів на мікроорганізми.
 27. Виявлення медикаментів у тканинах, вивчення дії на шкіру. Визначення швидкості дифузій.
 28. Вивчення кінетики процесів адсорбції і десорбції молекул на поверхні.
 29. Торсійні поля.
 30. Елементарні кванти речовини.
Нетрадиційні джерела енергії
 1. Перспективи розвитку вітроенергетики в Україні.
 2. Можливості використання теплоти довкілля в енергетиці.
 3. Перспективи розвитку малої вітроенергетики.
 4. Перспективи  використання біомаси в енергетиці.
 5. Обґрунтування перспективності розвитку люмінесцентного освітлення в Україні.
Програма «В обіймах Сонця»
 1. Створення установки для вимірювання сонячної радіації.
 2. Перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні.
 3. Сонячні фотоелектричні станції. Принципи дії.
 4. Аналіз роботи сонячних елементів.
 5. Використання сонячної енергії для гарячого водопостачання.

Немає коментарів:

Дописати коментар